teleia.gif

teleia.gif Teleia, the cute Greek Warner.
DATE: 1995-?-?
FILESIZE: 10,886 bytes
IMAGE SIZE: 485x679 pixels