teleia-3rdhead2.gif

teleia-3rdhead2.gif Page 2 of 2. Teleia tries hard to grow a third brain for zir new head.
DATE: 2009-02-18
FILESIZE: 157861 bytes
IMAGE SIZE: 899x1224 pixels